امید حسن نیا
گرافیست
دریافت 3 تندیس و جوایز بسیار دیگر